ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม รับโล่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

แชร์

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยอาคารธาราสาทร, ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ และ บริษัท ซีพี แรม จำกัด (ลาดกระบัง, ชลบุรี) รวม 5 แห่ง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ภายในงานมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล ชุมชน องค์กรและผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ซีพี ออลล์ ถือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมอมา ตามแนวทางการจัดการความยั่งยืน ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (DC สุวรรณภูมิ) ได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานภายในศูนย์กระจายสินค้า ทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 101.736 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ด้านศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ (CDC สุวรรณภูมิ) ได้ดำเนินงานโครงการด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาศูนย์กระจายสินค้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน โดยลดก๊าซเรือนกระจก ไปได้ถึง 139.493 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์