“อนุพงษ์” รมว.มหาดไทย มาตรวจดูโครงการสระบ่อดินขาว ตาคลี

วันนี้ 14 ก.ย.63 เวลา 13.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะมาติดตามโครงการสระน้ำบ้านบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ -นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 5 นครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.ตาคลี นายสมเกียรติ คงทิม นายก อบต.พรหมนิมิต นายไพศิษฐ์ กาบทอง กำนัน ต.พรหมนิมิต พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันต้อนรับ

จากนั้นได้เข้าห้องประชุม อบต.พรหมนิมิต นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้บรรยายความเป็นมาการทำโครงการสระน้ำบ้านบ่อดินขาวต.พรหมนิมิตพื้นที่ของสระดังกล่าวเป็นที่ดินของพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ 700 กว่าไร่ มีประชาชนส่วนหนึ่งเช่านที่ดินดังกล่าวอยู่ ส่วนสระน้ำบ่อดินขาวมีพื้นที่ 23 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำจากเขาวงที่ไหลมาจากเขาวง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตามโครงการจำทำขุดเป็นคลองไส้ไก่จากเขาวง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์์ มาสระบ่อดินขาว และต้องฝังท่อระบายน้ำลอดทางรถไฟช่องแค มีบ่อพักน้ำระหว่างทาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ มากักเก็บยังสระน้ำบ้านบ่อดินขาวมาช่วยเหลือเกษตรกร เป็นโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ จุดระเบียงชมวิว สระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โครงการดังกล่าวเมื่อต้นเดือกกรกฏาคม 63 นางสาวอลิศรา ตันสุวรรณรัตน์ หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ และคณะนายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 และคณะนายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ผู้ใหญ่บ้าน

ดนัย เกียรติวงษ์ชัย จ.นครสวรรค์ รายงาน