โคราชมหานครไร้สาย PEA พร้อมเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน

แชร์

เมื่อวันที่12 ก.ย. ที่บริเวณถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดพิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน โคราช มหานครไร้สาย โดยมีนายศรีธร ญาณะนันท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเดินหน้าตามมติคณะรัฐมนตรีพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่ 1แบ่งเป็น 6 ลอท ลอทที่1และ2 ดำเนินการแล้วเสร็จใน1ปี 2563

นายศรีธร ได้กล่าวว่า แผนการดำเนินงานของ PEA สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีใจความสำคัญ อนุมัติและเห็นชอบให้ PEA ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย พื้นที่ดำเนินการ 4 เมือง (เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่) วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 8,748.56 ล้านบาท และเงินรายได้ PEA จำนวน 2,920 ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมา วงเงินลงทุน 2,433,000,000.- บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านบาท)

นายศรีธร ยังได้กล่าวอีกว่า หลังจากสายไฟฟ้า ลงสู่ใต้ดินแล้ว ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความมั่นคงด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตกลมแรง ซึ่งอาจพัดกิ่งไม้หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายและความอันตรายได้ อีกทั้ง รองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบสายไฟฟ้าอากาศ จึงสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสังคมเมือง และนับวันการใช้ไฟฟ้า ยิ่งมีบทบาทกับเรามากขึ้น และช่วยทำให้ทัศนียภาพสวยงามด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญ PEA เร่งมือนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ในนาม PEA ขอขอบคุณ จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณเทศมนตรีนครนครราชสีมา ขอบคุณตำรวจภูธร และทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านที่ให้การความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ PEA และที่ขาดไปไม่ได้ ขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมที่มีแผนนำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน ให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาดำเนินการของ PEA

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์