สาวเก้าเลี้ยว ตรวจดีเอ็นเอ. ฝ่าด่านพิสูจน์สารพัด กว่าจะได้บัตรประชาชนคนไทย

แชร์

วันที่11 กันยายน 2563 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้เพิ่มชื่อราษฎร ม.11 ต.เขาดิน  นางสาวรัชนก จันทร์เขียว เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) บ้านเลขที่ 61 ม.11 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว โดยเพิ่มชื่อบุคคลหลังจากได้รับผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เปรียบเทียบกับนางปทุม ทวีชาติ มารดาของตัวเอง จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้สอบสวนพยานบุคคลและพยานแวดล้อมแล้ว เชื่อว่าเป็นคนไทยจริง รวมทั้งนางประไพทิพย์ ผู้ถนอมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางกชนันท์ สุขสำราญ จนท.ปกครอง ได้สอบสวนพยานบุคคลมาในเบื้องต้นแล้ว จึงอนุมัติเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เป็นครั้งแรก โดยแจ้งเกิดเป็นวันที่ 6 ค.ค.2541 ณ ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ สร้างความดีใจแก่เจ้าตัวที่เพิ่งทำได้ หลังจากที่พยายามดำเนินการมาหลายครั้ง

สาเหตุทั้งหมดเนื่องจาก น.ส.รัชนก นับแต่เกิดมา ทางบิดามารดา ไม่ได้ไปแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ พ่อแม่มัวแต่ทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันต่อวันจนลืมไป แจ้งเกิดให้บุตรสาว จากนั้นก็ได้ไปอาศัยอยู่กับยาย ส่วนพ่อแม่ก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ น.ส.รัชนกก็ได้ไปขอเข้าชื่อแจ้งเกิดก็ไม่สามารถทำๆได้นับแต่เด็กเมื่อไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จึงไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นได้ แต่ น.ส.รัชนกก็พยายามหัดจนเขียนชื่อ -นามสกุล ตนเองได้เท่านั้น

จนอายุ 22 ปีแล้ว ก็พบความจริงจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องอย่างละเอียดและตรวจ DNA ตรงกันจึงได้รับการออกบัตรประชาชนเป็นครั้งแรกในชีวิต หลังจากนี้จะตั้งใจเป็นคนดี ช่วยเหลือส่วนรวม สมกับที่มีสถานะเป็นพลเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน


แชร์