วอนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19

8 ก.ย. 63/พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 79/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ประเด็นจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนด โดยขอให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ

ปัจจุบันทั้งสถานประกอบการและประชาชนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวดังน้อยลง อีกทั้งให้ชุดตรวจฯ กำชับผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนที่เข้าใช้บริการในสถานที่ของตนด้วย

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แจ้งว่าที่ผ่านกรุงเทพมหานครเคยสั่งปิดสถานประกอบการอย่างน้อย 2 แห่ง เนื่องจากไม่จัดเตรียม แนะนำ และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และบางแห่งปล่อยให้มีผู้เข้าใช้บริการหนาแน่นมากเกินไป

นอกจากนี้ขอให้ชุดตรวจฯ ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้ประชาชนดื่มเครื่องดื่มร่วมภาชนะ เช่น การดื่มเครื่องดื่มจากแก้วเดียวกัน หรือการดื่มเครื่องดื่มโดยใช้หลอดดูดจากถังผสมเครื่องดื่มเดียวกันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้

อย่างไรก็ดีเนื่องจากการตรวจของชุดตรวจดังกล่าวอาจไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเปิดบริการของสถานประกอบการต่างๆ ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสให้แก่กรุงเทพมหานครหากพบสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานบริการแห่งใดไม่จัดเตรียม QR-Code ไทยชนะ หรือไม่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้บริการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ขอให้แจ้งได้ที่ สายด่วน กทม. โทร. 1555 หรือ Line@ อัศวิน คลายทุกข์ โดยค้นหาด้วย ไอดี (ID) @aswinbkk

สำหรับประชาชนที่รู้ตัวว่าได้ไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันที่ 3 ก.ย. 63 หรือก่อนหน้านั้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ ดีเจ ผู้ติดเชื้อรายที่กำลังเป็นข่าวในปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ขอให้แจ้งข้อมูลและขอคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1646 หรือ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 1669 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964 หรือ 0 2203 2393 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร. 09 4386 0051 (ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น.) และสามารถแจ้งข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ใกล้บ้าน

ในส่วนของประชาชนทั่วไป กรุงเทพมหานคร ขอย้ำเตือนว่า การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัดจะสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้อย่างดียิ่ง สำนึกดี รักตัวเอง รักสังคม “ป้องกันไว้ตลอดเวลา ระลอกใหม่มาเราก็สู้ไหว”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน