ไชยยา พรหมา เดินหน้า พ.ร.บ.สงฆ์ ให้สิทธิ์พระต้องคดี

แชร์

ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เปิดสัมมนาพระสงฆ์การบูรณาการในกิจการพระพุทธศาสนา ชี้พระสงฆ์ต้องไม่โดนกระทำ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร นายไชยา พรหมา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.หนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร เปิดการสัมนาพระสงฆ์การบูรณาการในกิจการพระพุทธศาสนา โดยมี สมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตยมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธี มี พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร นำคณะสงฆ์กว่า 800 รูป ซึ่งมี พระอธิการและเจ้าอาวาสวัดใน จ.สกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมจำนวนมาก

ซึ่งวิทยากรบรรยาย ได้แก่ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มจร นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.มหาสารคาม นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน นายพายัพ ชินวัตร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะ กมธ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของสถาบันวัดและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ วัดถือเป็น ศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็น ผู้นาทางศาสนา พระสงฆ์ ยังเป็นผู้นาทางด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม และจริยธรรมของคนในสังคมมาโดยตลอด

นายไชยยา พรหมา กล่าวว่า จากการจัดสัมมนาแนวทางการส่งเสริมพระพุธศาสนาในครั้งนี้ เพื่อหาทางแก้ไขกรณีพระที่ถูกเอาเปรียบทางด้านการดำเนินคดีความ รวมถึงทำความเข้าใจในกรณีพิพาทในห่วงที่ผ่านมา เช่น กรณีเอาผิดพระกรณีเงินทอนวัด เราต้องการรับฟังปัญหาจากคณะสงฆ์โดยตรง เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดการกิจการคณะสงฆ์และกิจการในพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทา ติดตาม และการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการกับคณะสงฆ์

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/ รายงาน


แชร์