ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 9 รับสมัครครู อาจารย์ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 9 เยือนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี

โอกาสของครู อาจารย์ ทั่วประเทศไทยมาถึงแล้ว! กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้ต่อยอดสู่ลูกศิษย์ ผ่านโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (2 วัน 1 คืน) สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

โครงการ “ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการจุดประกายแรงบันดาลใจให้เหล่าคณาจารย์ผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับศาสตร์พระราชาในการคิดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ

ขณะเดียวกันยังสัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียงของจริง จากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การแปลงร่างเมล็ดพันธุ์เป็นแปลงผักไม่ใช้ดิน การประยุกต์วัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นโต๊ะปลูกผักปลอดภัย ฯลฯ และกิจกรรมสุดพิเศษกับการถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยเกมกระดาน (Board game) จากวิทยากรจิตอาสามากความสามารถ

คุณครู อาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (2 วัน 1 คืน) โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 500 บาท ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร เอกสารประกอบการเข้าเวิร์กชอป (จำนวนจำกัด 30 ท่าน) โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ลิงก์ https://forms.gle/w3JYhPubbfKxx73M9 หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนพรัตน์ มาลาล้ำ โทร. 09-3824-0008

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน