สอบบรรจุครูผู้ช่วย กทม. เข้มปลอดทุจริต

แชร์

รองปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย เน้นโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดทุจริต

7ก.ย. 63/นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ณ สนามสอบที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการจัดสนามสอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 ก.ย.63

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 40,388 คน โดยจัดการสอบคัดเลือก 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 63 โดยจัดสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบไว้ 8 แห่งด้วยกัน ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นับเป็นสนามสอบใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมทำหน้าที่ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน ทั้ง 18 กลุ่มวิชา รวมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 170 อัตรา มุ่งเน้นให้การจัดการสอบครั้งนี้มีระบบและวิธีการในการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างรัดกุม โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ Remote Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตทั้ง 8 สนามสอบ

รวมถึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยจัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกคน จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ และกำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าชนิดแบบไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งใดในการเข้าสอบ และยังมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่มาเข้าสอบ จำนวน 30 ราย คาดว่าการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้จะได้ครูผู้ช่วยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ตำแหน่งยังขาดแคลนได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้พบว่า การจัดการสอบแข่งขันไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 ก.ย. 63

กำหนดสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 10-11 ต.ค.63 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 21 ต.ค. 63

ทั้งนี้ การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เปิดรับสมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน 18 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชาวัดผล กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 40,388 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 8,298 คน และหญิง จำนวน 32,090 คน โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 5,291 คน และต่างจังหวัด จำนวน 35,097 คน จัดสนามสอบจำนวน 8 แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 3 ประเภท จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 7 ราย ความพิการบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 22 ราย และความพิการบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์