หากคุณกังวลกลัวติดโควิด กทม.ช่วยคุณได้

แชร์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีมีการตรวจพบผู้ต้องขังชายไทย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 นั้น กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมถึงการสั่งปิดสถานประกอบการ 14 วัน ให้คำแนะนำในการสังเกตอาการ รวมถึงให้ผู้มีความเสี่ยงกักตัวเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานประกอบการที่ผู้ติดเชื้อทำงาน และสถานที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามประชาชนบางส่วนอาจกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้น หรือกังวลว่าตนจะติดเชื้อไหม ซึ่งกรุงเทพมหานครความห่วงใยในกรณีดังกล่าว จึงขอให้ผู้ที่กังวลต่อกรณีดังกล่าว รวมถึงประชาชนทั่วไป ทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองได้ฟรีจากระบบคัดกรองความเสี่ยง BKK COVID-19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

ทั้งนี้ ระบบจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น การคัดกรองผ่านแบบประเมินประวัติเสี่ยง และการคัดกรองผ่านแบบประเมินอาการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ นักวิชาการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จริงในโรงพยาบาลเพื่อการสอบสวนโรคของกลุ่มเสี่ยง เมื่อประเมินผลแล้วระบบจะวิเคราะห์ว่าบุคคลนั้นอยู่ในกลุ่มใด จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่พบประวัติเสี่ยง (สีเขียว) กลุ่มเฝ้าระวัง (สีเหลือง) กลุ่มเสี่ยง (สีส้ม) และกลุ่มเข้าเกณฑ์สงสัย (สีแดง) เพื่อดำเนินการต่อให้เหมาะสม

หากระบบประเมินว่ามีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะโทรไปสอบถามอาการ ให้ความรู้ และทำการยืนยันอาการ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ทำการประเมินแล้วพบว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับการตรวจ ระบบจะนัดผู้ที่ต้องได้รับการตรวจมาตรวจอาการด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (SWAB) จมูกหรือปาก และส่งไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือห้อง LAB ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน อาทิ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง โดยระบบจะจัดพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านของผู้ที่ต้องได้รับการตรวจ เพื่อความสะดวกของประชาชนไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าใช้ระบบ BKK COVID-19 ซึ่งมีผลประเมินว่าต้องได้รับการตรวจเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถขอคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 2203 2393 และ 0 2203 2396 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้อีกทาง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์