ไลอ้อน จัดโครงการ LION Happy Life Happy Home ปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพพร้อมส่งเสริมทักษะงานบ้านให้เด็ก

แชร์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริหาร จัดโครงการ LION Happy Life Happy Home เพื่อส่งเสริมและปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก และฝึกทักษะการทำงานบ้านที่ถูกวิธีเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมีการสาธิตและให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทั้งเรื่องของการแปรงฟัน อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ ล้างจาน ซักผ้า ทำความสะอาดพื้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนวัดดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

WC รายงาน


แชร์