เชียงราย กระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ภายหลังโควิดสง

แชร์

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดสัมมนาแนวทางกระตุ้นการลงทุน จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ภายหลังแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมี รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ ดำเนินงานสัมมนา มีข้าราชการ นักธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนาเสนอแนวความคิดเห็น

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำไปวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เสนอรัฐบาลเป็นนโยบายแก้ปัญหาอุปสรรค และพัฒนาแนวทางการตลาด

ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ช่วงโควิด -19 อาทิ โรงแรม ธุรกิจการบิน สุขภาพ สปา ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ร้านตัดผมเสริมสวย ผับบาร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ สิ่งทอ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจตัวแทนจองที่พัก บัตรโดยสาร บริษัทนำเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง ขนส่งสาธารณะ สถานีบริการน้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า แก๊ส บริการเสริมความงาม การศึกษาฯ

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน


แชร์