พม.“เราไม่ทิ้งกัน” พก.ส่งมอบกำลังใจให้แก่คนพิการและครอบครัวสู้ภัยน้ำท่วม

แชร์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.หอประชุมประจำหมู่บ้านดอนแท่น หมู่ 14 ต.กลางเวียง อ.เวียงส จ.น่าน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมนายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พมจ.น่าน , นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน และคณะ โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของแก่คนพิการติดเตียงและเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการและครอบครัวที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 104 ครอบครัว

1.นายนิวัฒน์ มหาวงศ์นันท์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 ต.กลางเวียง
2.นายบุญเพ่ง ไชยวงศ์ อายุ 67 ปีบ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 ต.กลางเวียง
3.นายรพ เทพจันทร์ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ต.กลางเวียง
4.นายวาริน อะทะวงค์ อายุ 72 ปีบ้านเลขที่ 207 หมู่ 14 ต.กลางเวียง
5.นางลำดวน พันธสี อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 ต.กลางเวียง

เนื่องจาก (น้ำป่าไหลหลาก) ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อำเภอเวียงสา และหลายอำเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผลมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ต่อมาวันที่ 22 สิหาคม 2563 น้ำในแม่น้ำน่านเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้น แม่น้ำสา และแม่น้ำว้า ในพื้นที่อำเวียงสาได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร และ สิสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ในหลายตำบล หมู่บ้าน ประกอบกับแม่น้ำน่านทางตอนเหนือ ได้ไหลลงมาสู่พื้นที่อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนใต้ ที่รอรับมวลน้ำทั้งจังหวัด มีพื้นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) จำนวน 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน ประมาณ 8,500 คน 2,800 ครัวเรือน ความเสียหายด้านพืชประมาณ 13,000 ไร่ สิ่งสาธารณะ ประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 50 สาย ตลิ่ง 2 จุด สะพาน 3 แห่งคอสะพาน 6 แห่ง เป็ด/ไก่ 2,000 ตัว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์