จ.ปทุมธานี จัดพิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง)

แชร์

28 ส.ค.63/ ที่ พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เวลา 14.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างครอบน้ำทิพย์ประปทุมธรรมราช (จำลอง)  ขั้นตอนพิธีการประกอบไปด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญธัมมจักกัปปวัตนสูตร ได้แก่ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระครูรัตนธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระครูสิทธิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆภารวิจิตร เจ้าอาวาสวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฎีกาสุรเดช จกฺกธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี , พระสมุห์พนานันท์ ฐิตเมโธ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประธานจุดเทียนชัย พร้อมด้วยพระคณาจารย์ 10 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบไปด้วย พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระครูวิสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสุวรรณโชติวุฒิ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พระครูวีรญาณประยุต เจ้าคณะอำเภอนาดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พระครูนิวิฐมณีวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ พระครูพิพิธธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดคลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พระครูโสภณภัทรเวทย์ เจ้าอาวาสวัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระครูสุนทรคุณธาดา วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงปู่พัฒน์) เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พระมหานาค 4 รูป สวดพระคาถาพุทธาภิเษก จากวัดระฆังโฆสิตาราม จากนั้นทำพิธีดับเทียนชัยโดย พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผวจ.ปทุมธานี นายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ชาว จ.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีฯจำนวนมาก

พระปทุมธรรมราช เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว มหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามพระพุทธรูปและพระราชทาน ให้เป็นพระประจำจังหวัดปทุมธานี ชาวจังหวัดปทุมธานี ถือกันว่า กลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อปี พ.ศ.2562 จ.ปทุมธานี จึงได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดศาลเจ้า อ.เมืองจ.ปทุมธานี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดภาณวารและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี ศาลากลาง จ.ปทุมธานี และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นี้ ครบรอบ 120 ปี จึงเอาความเป็นสิริมงคลนี้ จัดสร้างครอบน้ำทิพย์ พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (องค์จำลอง) พุทธศักราช 2563 ขึ้นอีกวาระหนึ่ง

ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาว จ.ปทุมธานี และพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีไว้สักการะบูชา เป็นการนำรายได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป โดยครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช(จำลอง) ที่มีพุทธศิลป์สวยงามออกแบบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ คำสิงหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ในการออกแบบในครั้งนี้ ภายในครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชจะมียันต์มหามงกุฎพระพุทธเจ้า และยันต์ฟ้าประทานพร ของ แปะโรงสี หรือท่านอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า อยู่ภายในครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน


แชร์