หน้าแรก ที่พึ่งประชาชน อบต.ลาดค่าง เปิดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อ.ภูเรือ จ.เลย

อบต.ลาดค่าง เปิดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อ.ภูเรือ จ.เลย

แชร์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ส.ค.63 ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นอภ.ภูเรือ จ.เลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มี นายอมร ภักดิ์จรุง นายก อบต.ลาดค่าง หน.ส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วมอบรมโครงการ

นายอมร ภักดิ์จรุง นายก อบต.ลาดค่าง เปิดเผยว่า โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีจิตอาสาตัวแทนในหมู่บ้านในตำบลลาดค่าง มาฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นฐานในที่เกิดเหตุ ให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาระบบการปฎิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความพร้อมปฎิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้

บุศย์ สิริปัญญาพร จ.เลย/รายงาน

 


แชร์