เปิดประตูการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม “จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า”

แชร์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางเนาวราห์ ม่วงคราม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ บูรณาร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน , สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.)​ , โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ 6 บ้านมณีพฤกษ์ , หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เปิดประตูการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม ภายใต้กิจกรรม จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า โดยมี นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นประธานเปิด

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างความจดจำกรอบความคิด (concept)​การท่องเที่ยวแบบเที่ยวมณีพฤกษ์ได้ตลอดทั้งปี ในเชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ณ ลานศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การจัดกิจกรรมในงาน ร่วมทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านมณีพฤกษ์ , ชม ชิม ช้อป ผัก ผลไม้ สินค้าทางการเกษตรบ้านมณีพฤกษ์ , พบกับกลุ่มผู้ปลูกและกลุ่มแปรรูปกาแฟบ้านมณีพฤกษ์ ทั้งหมู่บ้าน , ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ของบ้านมณีพฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095-321-8313

สำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวในครั้งนี้กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย เนื่องจากบ้านมณีพฤกษ์ มีอากาศเย็นมาก
การจัดงานภายใต้มาตราการป้องกัน โควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้างานจำหน่ายสินค้าทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน ทุกครั้งรักษาระยะห่างขั้นต่ำ 1-2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานจัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน , กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์