โคราชเดินหน้าโครงการ 90 วัน 90 กล่อง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

แชร์

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลือง ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการสตรีมีครรภ์ ด้วยนมกล่องรสจืด 90 วัน 90 กล่อง ซึ่งทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลครบุรีใต้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดขึ้น เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงโรคร้ายต่างๆ เพื่อที่จะได้ให้กำเนิดบุตรที่สมบูรณ์และจะได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

โดยในกิจกรรมได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของหญิงมีครรภ์ และภาวะโภชนาการที่จำเป็นในการดูแลครรภ์ เพื่อให้กำเนิดบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแล รวมถึงแจกนมกล่องรสจืดให้กับหญิงตั้งครรภ์ไว้รับรับประทาน 90 วัน 90 กล่อง ให้กับสตรีที่กำลังตั้งท้องในพื้นที่จำนวน 9 ราย เพื่อแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมด้วย

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์