สกลนครเตรียมจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสิรินธรคัพ

แชร์

จังหวัดสกลนคร เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 ถ้วยแห่งความภาคภูมิใจของชาวสกลนคร ได้กฤษ์เปิดการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่14 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคนเช่นเดียวกัน

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ เป็นการขับเคี้ยวกันระหว่างทีมตัวแทนทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดสกลนคร โดยได้กำหนดเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน “สิรินธรคัพ” เวลา 1 ปี พร้อมงบพัฒนาอำเภอ จำนวน 5 ล้านบาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท พร้อมงบพัฒนาอำเภอ จำนวน 3 ล้านบาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมงบพัฒนาอำเภอ จำนวน 2 ล้านบาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
-รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
-รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

ประวัติความเป็นมา ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2527 จังหวัดสกลนคร ได้มันทามติตรงกัน ที่จะขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ จึงเริ่มแต่นั้นเป็นต้นมา

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์