มทภ. 2 เปิดยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายล หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า

แชร์

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ จนท. 3 จังหวัด เปิดยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายล หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกโดยผิดกฎหมาย ชี้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมมือกันสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้าน

วันที่ 25 ส.ค. 2563 ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายล และมอบงบประมาณในการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ผอ.ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 2 รอง ผวจ.นครพนม รอง ผวจ.มุกดาหาร หน่วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ปัจจุบันมีการรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้เป็นจำนวนมาก มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยุทธการพิทักษ์ไพรภูผายลจะเป็นการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกโดยผิดกฎหมาย ทั้งพื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ ความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการลาดตระเวน เฝ้าระวังป้องกันครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีพื้นที่เป้าหมายเขตอุทยานแห่ชติภูผายล เนื้อที่ 517,850 ไร่ หรือ 828.56 ตร.กม. มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด 6 อำเภอ 17 ตำบล และ 137 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จังหวัดสกลนคร ได้แก่ อ.เต่างอย, อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.ภูพาน จังหวัดนครพนม ได้แก่ อ.นาแก และจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อ.ดงหลวง และ อ.คำชะอี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้น ได้จัดชุดตรวจพื้นที่ โดยจัดกำลังจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการ ลงพื้นที่ลาดตระเวนป้องกันป่าทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อตรวจสอบเส้นทางลำเสียง หรือพื้นที่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมตรวจยึด/ ตรวจจับ/ตรวจสอบ การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองอำนวยการเคลื่อนที่เร็ว กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยกที่ .1 เพื่อควบคุมอำนวยการประสานงานในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมจัดผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ โดยให้ติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์