ไฮเวย์ ถนนสาย น่าน แพร่ ปิดการจราจรห้ามสัญจรผ่านไปมา

แชร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น.พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน นำกำลังพลจากกอ.รมน.จังหวัดน่าน อำนวยการประสานการปฏิบัติด้านการจราจรในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ราษฎรและได้ร่วมกับป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเรือออกช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งน้ำป่าไหลหลากจาก ต.แม่ขะนิง ลงสู่แม่น้ำสาผ่านพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ปงสนุก / ต.กลางเวียง / ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

มีพื้นที่บางส่วนน้ำลึกทำให้ได้รับความเสียหายจึงได้อำนวยการนำเรือกู้ภัย อบจ.น่าน /เรือ อปท.ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรออกจากพื้นที่ประสบภัยเนื่องจากน้ำมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเพื่อป้องกันในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ประสบภัยและการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่อำ อ.เวียงสาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันทาง แขวงทางหลวงน่านที่ 1 โดย หมวดทางหลวง เวียงสา ทางหลวงถนนหมาย 101 หรือไฮเวย์ ถนนสาย น่าน แพร่ ปิดห้ามคนสัญจรผ่านไปมา ตอนควบคุม 0500ตอน สวนป่า – สะพานพญาวัด ท้องที่ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ที่ กม.342+400 -343+600 ด้านขวาทาง และซ้ายทาง ระดับน้ำสูงจากผิวทาง 0.8เมตร ทำให้การจราจร รถทุกชนิดไม่สามารถ ผ่านได้ โดยชุดปฏิบัติงานหมวดฯ ดำเนินการติดตั้งป้ายน้ำท่วมทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ว

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ทาง บริษัทสมบัติทัวร์ ได้พิจารณายกเลิกเที่ยวเดินรถทุกเที่ยวที่จะล่องเข้า กทม.วันนีั ส่วน ผู้โดยสาร ทางบริษัท สมบัติทัวร์ กำลังติดต่อเพื่อแจ้งเหตุให้ผู้โดยสารรับทราบ
และในกรณีของตั๋วโดยสาร ทางสมบัติทัวร์ยินดีคืนเงินเต็มตามจำนวน และหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามวันเวลาที่ ผู้โดยสารประสงค์จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์