ปภ.น่าน รับแจ้งอุทกภัย ทำประชาชนเดือดร้อน 4 อำเภอ 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน

แชร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้รับรายงานจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำบำไหลหลาก ดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากเกิดฝนตกกระจายบริเวณทั่ว
พื้นที่  ปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ที่บ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา วัดได้ 265 มิลลิเมตร บ้านต้าม หมู่ 6 อำเภอมืองน่าน วัดได้ 139 มิลลิมตร และที่บ้านผาวียง หมู่ 3 ตำบลภูคา อำเภอปัว จ.น่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากและดินไลด์บนเส้นทางหลายแห่ง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับรายงานมี จำนวน 4 อำเภอ 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน 213 ดรัวเรือน  1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เส้นทางหมายเลข 1081 – 0103 ตอนบ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ กม .116+350 – 112+975  ตำบลขุนน่าน คินสไลด์ด้าน back slope ปิดทับผิวทางจราจร การจราจรไม่สามารถผ่าน เจ้าหน้าหมวดการทางเฉลิมพระเกียติ ได้ติดตั้งป้ายเตือนและกำลังเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไข คาตว่าการจราจรจะผ่านได้ 1 ช่องจราจร สะพานชั่วคราวถูกน้ำกัดเซาะตอม่อสะพาน ในพื้นที่ของหมวดทางหลวง สันติสุข ที่ทางหลวงหมายเลข 1225 ตอนควบคุม 0101 ตอน ภูแยง – ปางช้าง ท้องที่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่ กม.8+514 พื้นที่โครงการก่อสร้างของศูนย์สะพานพิจิตร การจราจร รถเล็ก ผ่านได้ รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ผ่านไม่ได้ โดยมีชุดปฏิบัติงานหมวดฯ ดำเนินการติดตั้งป้าย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ว

ที่อำเภอสันติสุขได้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก พัดร่างของนายค้าย สอนสมฤถธิ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 6 บ้านสบยาง หมู่ 5 ต.ป่าแลวหลวง ในขณะออกหาปลา ตกน้ำที่ใกล้ลำน้ำมวบ บริเวณบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข ขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหาย ทีมอำเภอสันติสุข สภ สันติสุข ทีมsrrt สสอ.สันติสุข ทหาร มทบ.38 กู้ชีพ/รพ.สันติสุข กู้ชีพ อบต.ป่าแลวหลวง ประชาชนจิตอาสากำลังเร่งระดมช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบเหตุ

2. อำเภอเวียงสา ตำบลน้ำมวบ น้ำบำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากลำน้ำมวบเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร
บ้านน้ำมวบ หมู่ 1 บนเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 22 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก นายกองค์การบหารส่วนตำบลน้ำมว ได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เข้าช่วยเหลือ
ชำระ ล้าง บ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยแล้ว ขณะนี้ข้าสู่ภาวะปกติ (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)
3. อำเภอเมืองน่าน  ตำบลสวก หมู่ 5 , 7 , 11 และ 13 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทาง สายบ้านต้าม -แม่ขะนิง เบื้องต้น บ้านเรือนบ้านป่าแพะ ถูกน้ำท่วม 5 หลัง ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังผู้นำ อบต อสม ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ ดินโคลนถล่มแล้ว จำนวน 60 ครัวเรือนประชาชนได้รับผกระทบ 60 คน (ไม่มีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยุ่ระหว่างการสำรวจ)และมีน้ำล้นที่ถนนบายพาสสายบ้านปางค่า – บ้านผาตูบ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ที่บริเวณตลาดบน ตำบลนาชาว หมู่ 2 , 3 ,4 ,6 และ 7 ที่บ้านสะไมล์ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมจำนวน 128 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

4. อำเภอภูเพียง  ตำบลเมืองจัง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 4 บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลัง ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องตัน จำนวน 8 ราย (ในพื้นที่ของจังหวัดนำนยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง)
และถนนสายแสงดาว-ห้วยสอนระหว่างบ้านหัวนา-บ้านน้ำลัด ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ผ่านไม่ได้เนื่องจากมีน้ำท่วม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์