ภาคีกัลยาณมิตร พิชิตโควิดน่าน นำสิ่งของที่ให้กำลังใจพระสงฆ์และสามเณร-ไถ่ชีวิตโค กระบือ

แชร์

เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในฐานะผู้กำกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน นำคณะภาคีฯกัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯน่าน นายสุเมธ สายสูง ผอ.วิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน , นายรติ ช่อลำไย อัยการคุ้มครองสิทธิ์ , พันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และบริษัทไฟฟ้าหงสา เดินทางจากวัดมิ่งเมือง ไปจุดหมายปลายทางยังวัดบ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่ประจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหลวง มีการไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 4 ตัว มูลค่า 117.000 บาท มอบชาวบ้านนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์

พระสุนทรมุนี กล่าวว่า คณะกัลยานิมิตรพิชิต covid น่าน ได้ทำกิจกรรม โครงการที่จะทำสวนผัก ให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ประจำพรรษา และเรียนปริยัติธรรมที่วัดบ้านหลวง เพื่อมีอาหารฉันตลอดปี โดยจะดำเนินความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่ขึ้นแปลงปลูกผักสวนครัว เพาะเมล็ดผัก ต่างๆ โดยให้ท่านปลัดเพชรเจ้าอาวาส เป็นผู้ดูแล พร้อมกับได้นำข้าวสารจำนวน 2 กระสอบ 100 กิโล มาถวายให้กับพระและ สามเณร และก็ยังมีการไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 4 ตัว ซึ่งเป็นตัวเมียทั้ง 4 ตัว และตั้งท้องทั้งหมด 4 ตัว มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จาก covid-19 ในตำบลสวด 4 ครอบครัว โดยมอบให้ไปเลี้ยงและเมิ่อได้ลูกก็นำแม่พันธุ์ มอบให้กับครอบครัวอื่น พี่มีความต้องการ จะนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป โดยมอบให้เจ้าอาวาส และกำนัน ในอำเภอบ้านหลวงช่วยกันดูแล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้กำกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และองค์ประธานอุปถัมภ์และก่อตั้งภาคีฯ ที่ได้จัดทำกิจกรรมนำเครื่องอุปโภคและบริโภคออกให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 จะได้มีกำลังใจในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบดังกล่าวและยังถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่คณะสงฆ์ของจังหวัดน่านโดยใช้พื้นที่ของวัดมิ่งเมืองและที่ตั้งของมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองเป็นพื้นที่ดำเนินงานถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์สุขร่วมกันในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันถือเป็นอีกหนึ่งพลังน้ำใจ และมิตรภาพของคนน่านที่มีต่อกันและกันในฐานะคนนครน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์