เปิดโครงการวิวาห์สร้างชาติ รณรงค์ให้คู่รักทุกคู่เตรียมความพร้อมก่อนสมรส

แชร์

สายวันที่ 16 ส.ค. 63 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการวิวาห์สร้างชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพรณรงค์ให้คู่รักทุกคู่เตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรโดยส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและอย่างน้อย 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์เพื่อลดความพิการแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรลดความพิการแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก โดยมี นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อม ประชาชนนักศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการวิวาห์สร้างชาติภายใต้ความร่วมมือของส่วนอนามัยที่ 6 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชาชนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้สาธิตการออกกำลังกายแจกชุดของขวัญวิวาห์สร้างชาติจำนวน 500 ชุด นโยบายส่งเสริมคุณภาพประชากร ครอบครัวคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่มีคุณภาพการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนสมรสและก่อนมีบุตรจึงเป็นสิ่งสำคัญกระทรวงสาธารณสุขจึงมอบของขวัญสำหรับคู่รักที่วางแผนจะมีวุฒิเพื่อลดความพิการแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กก้าวสู่วัยเรียนวัยทำงานและผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 1. ชุดความรู้เตรียมความพร้อมสู่พ่อแม่คุณภาพ 2. วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก3. โปรแกรมตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ์ ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ แพทย์จะตรวจร่างกายความสมบูรณ์แม็ดเลือดและเกล้ดเลือด ตรวจชื้อซิฟิลิส ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหมู่เลือด ตรวจหาเลือดทางพันธุกรรม ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรวจหาภูมิหัดเยอรมันเฉพาะในผู้หญิง ถ้าไม่มีการตรวจก่อนตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงสูงถ้าพบว่าแม่หรือพ่อเป็นพาหะของโรค และยังมีปัญหาอื่นที่คุณแม่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพจิต จึงขอให้ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร

ผู้สนใจสามารถติดต่อรับได้ที่สถานีบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
นิตยา ทุมมานนท์/ระยอง


แชร์