สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ร่วมทำบุญวันแม่

แชร์

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Instiude นำคณะ 50นักธุรกิจ”กลุ่มมิตรรวมใจ” และ 10 นักธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 พร้อมคณะกรรมการไปทำบุญ 5 วัดอยุธยาฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ

การลงพื้นที่ทำบุญ 5 วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังเป็นการร่วมพลังกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยได้ทุกวัน ไปได้ทุกภาค สร้างรายได้หมุนเวียในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 63 ที่จังหวัดอยุธยา

นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาสถาบันฯอันประกอบด้วย ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัต ณ อยุธยา(นักวิชาการด้านการศึกษาและราชบัณฑิตยสถาน), อดีตท่านทูตฯประดาบ พิบูลย์สงคราม,

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด,ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ (นักวิชาการด้านวัฒนธรรม-ศาสนา) อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร เลขาธิการสถาบันฯ(ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต)Prof.อิน นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ-นักธุรกิจ(อดีตคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอแบค)ประธานโครงการLeadership,Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์ และ อ.สุพัฒก์ ชุมช่วย(นักวิชาการหลักสูตรGTO)อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข) พร้อม”กลุ่มมิตรรวมใจ” ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ 50 คนและอีก 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพเดินทางไปทำบุญไหว้พระ 5 วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา สังฆทานพร้อมชุดผ้าไตร เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ

สำหรับงานเริ่มกันตั้งแต่เช้าวันนี้ที่วัดไผ่ล้อม นำกราบพระพุทธมหาเมตตาและพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นวัดแรก และตามด้วยวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 4, วัดแม่นางปลื้ม พระอารามเล็ก ๆ ที่งดงามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1920 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีต้อนต้น, วัดตูม อีกหนี่งพระอารามหลวงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สะอาด ร่มรื่น และวัดศาลาปูนวรวิหาร ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทุกวัดที่ได้นำคณะไปร่วมทำบุญไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ชุดผ้าไตร

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์