จ.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

แชร์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 63 ณ บริเวณภูพระ วัดป่าเย็นศิระธรรมประทีป บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 63 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประมาณ 200 คน

กิจกรรมเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ที่มา ภูพระ จากเดิมเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นถูกบุกรุกแผ้วถาง และพบว่ามีองค์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคยสร้างไว้ อยู่ในสภาพกระจัดกระจาย และชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปให้กลับมางดงามอีกครั้ง และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงพระวีรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จมาปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทรงพักแรม ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง เพื่อปกป้อง และรักษาอธิปไตยของชาติไทย ทรงดูแลราษฎร สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขณะนั้นด้วย

บุศย์   จ.เลย/รายงาน


แชร์