นอภ.เก้าเลี้ยว นำผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านกล่าวคำสาบานไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

แชร์

สาบานไม่ซื้อเสียง  11 ส.ค.63 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เชิญผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ.หนองหัวเรือ ม.4 ต.มหาโพธิ ทั้ง 5 คน มีนายอัศวิน ศรีพัฒน์ นายสลาวุท เงินบำรุง นายฐิติศักดิ์ จันทาสิริกุล นายพิศวงษ์ ดอกไม้แก้ว และนายเพลิน ไกรสังข์ เพื่อมาทำความเข้าใจ ในกรอบกติกาและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนขอให้รู้แพ้ รู้ชนะ มีความรักความสามัคคีกัน หลังจากมีการเลือกผ่านไป ให้ยอมรับผลคะแนนที่มาจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ลงบันทึกความร่วมมือ(MOU) ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อกันที่ดี แล้วให้กล่าวคำสาบานตนที่จะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อหน้าพระพุทธนวราชบพิตร ณ ห้องปฎิบัติการนายอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอ เป็นสักขีพยานด้วย ซึ่งจะมีการเลือกในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน


แชร์