เจ้าคณะเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนสร้าง”พุทธมณฑลเชียงใหม่”

106

9 ส.ค.63 /ที่วัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้นำ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ และคณะกรรมาธิการฯ เพื่อลงพื้นที่ที่จะจัดสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ บริเวณวัดน้ำบ่อหลวง(วัดวนารามน้ำบ่อหลวง) อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่เป็นวัดที่มีอายุ 1,300 ปี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่ามีความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ที่จะจัดสร้างพุทธมณฑลทั่วประเทศ โดยพุทธมณฑลเชียงใหม่ก็ถือเป็นแห่งหนึ่งที่อยู่ในแผน โดยพุทธมณฑลเชียงใหม่ที่จะจัดสร้างบริเวณวัดน้ำบ่อหลวง บางส่วนอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้บางส่วน และในเบื้องต้นคณะกรรมาธิการศาสนาฯจะประสานกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้ โดยด้านคณะสงฆ์ พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติกมหาเถระ) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้รับมติจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ว่าจะจัดสร้างบริเวณน้ำบ่อหลวง

จากนั้นคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้เข้ากราบสรีระหลวงปู่ทอง หรือ พระพรหมมงคล เกจิดังล้านนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง และได้ร่วมหารือกับ พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปัญญาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อดีตเลขานุการพระพรหมมงคล ในกรณีอาคารสถานของพุทธมณฑลเชียงใหม่

พระศรีศิลปาจารย์ กล่าวว่า ด้วยพุทธมณฑลเชียงใหม่เป็นดำริ ของหลวงปู่ทองอยู่แล้ว และได้จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ คาดว่าจะดำเนินการวางศิลาฤกษ์ประมาณต้นปี 2564

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน