NBI เดินหน้าโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 9 จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “ดี เก่ง กล้า”

แชร์


เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร้อยเอก ทินกร ศรีนาง รองศึกษาธิการภาค12 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯพร้อมรับฟังคำบรรยาย จาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธาน สถาบันการสร้างชาติ (NBI) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความจำเป็นในการสร้างชาติ ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญเรื่อง ครูสร้างชาติ และ Road map เยาวชนสร้างชาติ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาจาก 350 สถานศึกษา กว่า 1,500 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมกิจกรรมที่ให้ข้อคิดเรื่องการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง กล้า

ค่ายเยาวชนมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ต่อยอด สร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า บ่มเพาะภาวะผู้นำที่ดีของชาติ และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ทางความคิด เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดในการพัฒนาประเทศไทยอย่างสร้างสรร สร้างอุดมการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เป็นคนดี ที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นคนเก่งที่ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และเป็นคนกล้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในสังคม เพื่อเยาวชนเหล่านี้เป็นตัวแทนในการส่งต่ออุดมการณ์โดยการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติให้ครอบคลุม 4 จังหวัด ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

ทั้งนี้การ เดินหน้าโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่น 9 ครั้งนี้ จัดโดยนักศึกษาบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 ของสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ซึ่งมี ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานอาวุโส นสช. รุ่นที่ 10 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิช ประธานนักศึกษา นสช.รุ่น 10 พร้อมด้วย คุณสุภาพร อิทธิปาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นสช. รุ่นที่ 10 มีความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์