สโมสรโรตารีน่านมอบรถเข็นวิลแชร์ให้โรงเรียนสตรีศรีน่าน

แชร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องพยาบาล โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สโมสรโรตารีน่าน โดย นายกณรงค์ ยศฐา พร้อม นายกชยพันธ์ ธนแสนตั้งเจริญ นายกสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน  และสมาชิกสโมสรโรตารีน่านได้นำรถเข็นวิลแชร์ ไปมอบให้โรงเรียน สตรีศรีน่าน จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมชมห้องพยาบาล , ห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์