มทบ.38/ศบภ. มทบ.38 ช่วยผู้ประสบภัยซ่อมสะพานชำรุดเสร็จแล้ว

แชร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 07.30 – 17.30 น. ศบภ.มทบ.38 โดย พันโทบัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 ได้จัดกำลังพล 1 ชป. และ 1 ชุดครัวสนาม ร่วมกับ มทบ.38 , ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา , ปภ. สาขานาน้อย , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก สะพานขาดชำรุด ในพื้นที่ บ.วนาไพร ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีการปฏิบัติงาน ให้การช่วยขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และน้ำดื่ม อุปโภคและบริโภค สัตว์เลี้ยง ตัดไม้ไผ่และผ่าไม้ เพื่อทำสะพานชั่วคราว โดยการสานแตะไม้ไผ่ เพื่อทำสะพานชั่วคราว ด้วยวิธีสานแตะไม้ไผ่ ยาว 20 เมตร กว้าง 3 เมตร วางคานสะพาน  นำแตะไม้ไผ่สานวางปูเป็นพื้นผิวสะพาน ทำราวสะพาน และสร้างสะพานชั่วคราว(สะพานแตะไม้ไผ่สาน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดให้ประชาชนใช้เดินทางสัญจรผ่านได้ (การเดินเท้า และรถจักรยานยนต์) และ จัดชุดครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยและผู้ร่วมดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว จำนวน 200 กล่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยได้จัด กพ.เตรียมพร้อมฯ ณ ที่ตั้งหน่วย พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ เมื่อมีการประสานงานร้องขอต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์