พช.อุตรดิตถ์ และ อำเภอเมืองรวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์

เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองเป็นประธานในโครงดังกล่าว ซึ่งทางอำเภอเมืองร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเมือง พร้อมโรงพยาบาล และสสจ.อุตรดิตถ์ ได้รับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ภายใต้โครงการ “รวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ภาคส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เครือข่ายผู้นำชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะและมีเข้ารับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 62 คน สามารถบริจาคได้ 34 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาค 15,300 CC

 

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์