31 ก.ค.วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

แชร์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอประชาชนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่า
เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)

31 ก.ค.63 / นายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าตามที่สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อให้เป็นวันรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติตลอดมาเป็นอย่างดีนั้น

ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนในจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้งดจัดงานดังกล่าวในส่วนกลาง

สำหรับปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจำนวนผู้พิทักษ์ป่าทั้งสิ้น 19,765 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพร้อมความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน โดยในปี พ.ศ.2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจำนวน 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 8 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาเป็นอย่างดีตลอด

“ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ร่วมส่งกำลังใจมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า ผืนป่า และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป “ นายธัญญา กล่าวปิดท้าย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์