“พระภาวนาประชานุกูล” แนะชีวิตในวันที่โลกเปลี่ยน ให้ศีลเป็นแนวทาง-ให้ธรรมเป็นที่พึ่ง

แชร์

พระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา

“โรคที่มาในครั้งนี้ ไม่ได้มาเพื่อฆ่ามนุษย์ แต่มาปราบสิ่งที่มนุษย์เราทำเกินหน้าที่”

“พระภาวนาประชานุกูล” เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มต้นกล่าวถึงโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในวันที่มนุษย์เผชิญกับความยากลำบากเมื่อ “เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โควิด-19” กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ไม่เลือกคนรวย คนจน ไม่เลือกชาติ ภาษา ไม่เลือกสีผิว ชั้นวรรณะ

สถานการณ์สร้างความหวาดระแวง แล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขได้อย่างไร ซึ่งในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณได้มาแสดงธรรมบรรยายบนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย “บมจ.ซีพี ออลล์” ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ท่านได้ชี้แนะแนวทางในวันที่โลกเปลี่ยน แต่กลับมีสิ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ “ธรรมะ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

“ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาส ให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ ทั้งความจริงแท้แห่งพระธรรมไม่มีกำหนดอายุกาล จริงแท้อยู่ตลอดกาล จริงแท้อยู่ทุกยุคทุกสมัย”

ทุกอย่างมีเหตุปัจจัย เหตุเกิดที่ใดก็ต้องไปดับที่นั่น คนเราทุกข์ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลง แต่ทุกข์เพราะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่างหาก โลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมชาติ หากเราไม่ทำใจยอมรับให้ได้ เช่นนั้นแล้วก็จักสลัดความทุกข์ไม่พ้น
“สีเลนะ สุคะติง ยันติ…ศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขคติ”

เมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะใช้ชีวิตให้เป็นสุขได้ ก็เพียงยึด “ศีล 5” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ให้มากไป ไม่ให้น้อยไป ไม่เบียดเบียน ไม่ละโมบ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าววาจาร้าย ไม่เข้าสู่อบายมุข

“สีเลนะ โภคะสัมปะทา…ศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์”

ผู้ที่มีศีลย่อมมีทรัพย์เป็นธรรมดา เพราะไม่อยากจนล้นก็เลยมีจนเหลือ
“สีเลนะ นิพพุติง ยันติ…ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน”

คนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเข้าถึงนิพพานให้ได้ และศีลนี่เองที่เป็นทางสู่นิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางเอาไว้ให้แล้ว แต่ใครจะไปได้แค่ไหนนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเอง

“ศาสนาพุทธถูกยกให้เป็นแกนหลักของโลก เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อ แต่ให้ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ได้เอง คนเราจะปฏิบัติได้ธรรมะแค่ไหนอยู่ที่ตัวเอง ศีล 5 จะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลก ทรงชี้แนะแนวทางเอาไว้แล้ว หากคิดจะเปลี่ยนแปลงโลก ก็ต้องเริ่มที่เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน” พระภาวนาประชานุกูล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ซึ่งซีพี ออลล์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 แล้ว ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สามารถติดตามได้ผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์