เกษตรจังหวัดน่าน จัดหลักสูตร พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

แชร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่หัองประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมและการบรรยายระบบธนาคารน้ำใต้ดินการทำบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน , การทำส้วมพันปีและการกำหนดจุดทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยท่านอาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง และมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด หลักสูตร พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยเกษตรอำเภอ,เกษตรตำบล,ตัวแทนจาก อบต.ในเขต อ.ภูเพียงผู้สังเกตุการณ์และตัวแทนจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านร่วมสังเกตุการณ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์