คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ “เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่ กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเมืองชัยภูมิหลังวิกฤติ Covid-19”

แชร์

นสช.กลุ่มเอสโตเนีย 10 จัดกิจกรรม Roadshow พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.แดน แคนดู หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่ กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเมืองชัยภูมิหลังวิกฤติ Covid-19” ณ จังหวัดชัยภูมิ

24 กรกฎาคม 2563 : นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 กลุ่มเอสโตเนีย สถาบันการสร้างชาติ จัดกิจกรรม Roadshow พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ “เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่ กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเมืองชัยภูมิหลังวิกฤติ Covid-19” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ Senior Fellow, Harvard University, USA และประธานสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยภูมิ อาทิเช่น นายวิชิต อินทรเจริญ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร้อยตำรวจเอก ปวริศร เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และองค์การภาคเอกชนมาร่วมงานกว่า 30 คน

สถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดการอบรมหลักสูตร นสช. มาแล้วเป็นรุ่นที่ 10 รุ่นละ 123 คน ร่วมแล้วจำนวน 1,230 คน โดยมีกิจกรรมเด่นร่วมกันคือโครงการเยาวชนสร้างชาติ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้มีความดี ความเก่ง ความกล้า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าบนฐานแห่งความดีแท้ งามแท้ จริงแท้ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11 หรือสนับสนุนโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 9 สามารถติดต่อได้ที่สถาบันการสร้างชาติที่เว็บไซต์ http://nbi.in.th หรือโทรติดต่อ คุณจอย 097-0491586

WC รายงาน

#สถาบันการสร้างชาติ #NBI #นสช #นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ #คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ #โครงการเยาวชนสร้างชาติ


แชร์