จ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

แชร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอยภัยทางถนน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายและข้อสั่งการ ของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด และติดตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ระดับตำบล ที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปี 2563

จากนั้นในที่ประชุมได้สรุปการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ในการลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา พร้อมคณะคณะอนุกรรมการศึกษาฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดน่าน

ด้านนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน กล่าวว่า จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม โดยให้วันที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ จำนวน 1 วัน รวมวันหยุด 4 วัน (25 – 28 ก.ค. 2563) จังหวัดน่าน จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาจังหวัดน่าน จำนวนมาก จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังการใช้เส้นทาง และดูแลนักท่องเที่ยวตลอดช่วงวันหยุด พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์