รพ.น่าน ร่วมกับ สสส.จัดนิทรรศการสัญจร ‘นักสืบจราจร’ ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

แชร์

นางศุภาภรณ์ เชื้อสาร  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่ารพ.น่าน ร่วมกับ สสส. เชิญชวนน้องๆ หนู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ร่วมชมนิทรรศการสัญจร ‘นักสืบจราจร’ นิทรรศการดีๆ ที่จะทำให้ทุกคน เห็นความสำคัญของการสัญจรทางท้องถนนอย่าง ปลอดภัย และรู้จักใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาท ผ่านเกมส์ไขปริศนาอันแสนสนุก ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 ที่ ลานใต้อาคารผ่าตัด โรงพยาบาลน่าน เปิดให้ชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จึงเชิญชวน นักสืบตัวน้อย ครู-อาจารย์ และผู้ปกครองทุกท่าน มาชมนิทรรศการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ / ทั้งนี้ โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อเพื่อนำชมนิทรรศการและจัดกิจกรรม ได้ที่ผู้ปรsะสานงาน : คุณศุภาภรณ์ เชื้อสาร นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน โทรศัพท์ 0987507647

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์