กฟภ.เขต จัดโครงการ PEA 60 ปีส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน”

แชร์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก นางปภาวีย์ ใจเจริญทรัพย์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟน.2 พร้อมด้วย นายยงยุทธ จูห้อง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะแม่บ้านฯ พนักงาน PEA จัดกิจกรรมโครงการ “PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน” โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก และพ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดน 314 พัน นายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย นายภานุวัฒน์ มาอุ่น กำนันตำบลบ่อเบี้ย และพ.ต.ท. ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง เป็นผู้รับมอบโครงการดังกล่าว

ในโอกาสนี้ ประธานคณะแม่บ้านฯ ชมรมผู้จัดการ ชมรมวิศวกร ชมรมศิษย์เก่า รรช.กฟภ.กฟน.2 สหภาพเเรงงานฯ กฟน.2 และ กฟจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนจากสถานการณ์โรคโควิด -19 พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ สำหรับโครงการ “PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน”เป็นโครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยก่อนโรงเรียนเปิดเทอม โดยได้ตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ติดตั้งตู้ทำน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับพื้นที่ในโรงเรียน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์