อนุทิน ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแหล่งผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ในภาคอีสาน

แชร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี คณะทำงาน นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำคณะไปตรวจสถานที่ที่จะก่อสร้าง นวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ บริเวณสระห้วยฝาย ม.11 บ้านบัวทอง ต.บัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง กว่า 5,200,000 บาท ในพื้นที่ กว่า 67 ไร่ บรรจุน้ำได้ 140,000 ลบ.ม.

โดยในชุมชนบัวสว่างมีการขยายตัวเร็ว ทำให้เกิดปัญหาในการใช้น้ำ ซึ่งได้แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน แต่ชุมชนขนาดใหญ่ คือชุมชนบัวสว่าง มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบัวใหญ่ ม.3 บ้านบัวน้อย ม.5 บ้านบัวทอง ม.11 และ บ้านบัวหลวง ม.13 รวมทั้งสิ้น 988 ครัวเรือน ประชากร กว่า 4,000 คน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหล และไหลช้า เพราะระบบประปาเดิมเป็นระบบสูบน้ำใต้ดิน เมื่อฝนตกลงมาน้อย ส่งผลให้น้ำใต้ดินขาดแคลน ทำให้การใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยนายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี บอกว่า การก่อสร้างนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ เป็นระบบน้ำจากผิวดิน เพื่อให้มีน้ำได้ใช้อย่างเพียงพอ มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน แต่ทั้งนี้จะต้องขุดลอกลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำให้มากขึ้น จะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และ จ.สกลนคร จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 26 โครงการ เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งจากการมาตรวจ จะตรวจเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งก็มีความพร้อมอย่างดี

ในการนี้ นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้องรับและเสนอปัญหา

 

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์