พัทลุงจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว “ เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง” ครั้งยิ่งใหญ่

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟตติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.พัทลุง นายเสรี จิตรเวช หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และนายโยธิน เขาไข่แก้ว ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว “ เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง” ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2563 ณ โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟตติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมาย โดยมีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง มีสำนักตักศิราวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักงานทางพุทาคมและไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ มี “ สมเสร็จ “ ที่เป็นพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าแบบ “ พัทลุงบ้านทุ่ง ไม่ปรุงแต่ง “ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีของฝากและสินค้า OTOP ประเภท Handmade Souvenir จากธรรมชาติอีกหลายอย่าง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด ปลาดุกร้า ข้าวสังข์หยด ฯลฯ

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Roadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายแบบเขา ป่า นา เล ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดพัทลุงต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ฯลฯ ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปี 2563 เป็นเงิน 9 ล้านบาทเศษ เพื่อนำมาเติมเต็มต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้สินค้า OTOP เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้ไปสู่ทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากต่อไป จึงขอเชิญพีน้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆข้าร่วมกิจกรรมนานดังกล่าวโดยทั่วกัน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์