อุตรดิตถ์จัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3

วันที่16 ก.ค.63 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการให้บริการข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมให้แนวทางด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก จากศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา SMEs และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพิชัย เข้าถึงบริการต่างๆจากหน่วยงานราชการและเอกชน

ประสิทธิ์ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน