พ่อเมืองลับแลเตรียมนำชาวสวนทูลเกล้าฯถวายทุเรียนพันธุ์ หลง – หลินลับแล กรมสมเด็จพระเทพฯ

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กค.63 ที่ศูนย์OTOP ตำบลหัวดง อำเภอลับแล นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุเรียน หลงลับแล –หลินลับแล จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชึ่งมีเกษตรอำเภอลับแล ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแล จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมมอบทุเรียนประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนตำบลแม่พูล ตำบลนานกกก ตำบลฝายหลวง และตำบลชัยจุมพล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรแปรรูปทุเรียน สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยวน

ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแลที่ได้มอบทุเรียนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯในปี 2562 ที่ผ่านมาด้วย

สำหรับในปีนี้ราชเลขาธิการในพระองค์แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกรรวม 35 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.15 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยทุเรียนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเป็นทุเรียนหลงลับแล 100 ลูก หลินลับแล 7 ลูก

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์