พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ออกตรวจสอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องไทยธรรมและชุดสังฆทานในพื้นที่

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพริล ศิริยอด รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องไทยธรรมและชุดสังฆทานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 6 ร้านค้า ได้แก่ ร้านทองภัณฑ์ 2 ร้านศรชัยพาณิชย์ ร้านซีซ่าสังฆภัณฑ์ (1) ร้านรุ่งเจริญการค้า ร้านแม่สุรินทร์ดอกไม้สดและสังฆภัณฑ์ ร้านบุญเจริญ 2

ทั้งนี้ ได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์