หมู่บ้านบอน ต.แม่จริม เข้ารอบไปชิงหมู่บ้านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

แชร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.19 น. ถึงเวลา 15.00 น. ที่ หอประชุมบ้านบอน ตำบลแม่จริม และลงพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ ที่บริเวณฝายบ้านก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายภูวรักษ์ สมจิตร หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม จังหวัดน่าน ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 13 ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอ ตามโครงการตัดสินการประกวด หมู่บ้านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระดับประเทศ(สสอ.)ประจำปี 2563 รอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ามาประเมินและให้คะแนน

ทั้งนี้ ต.แม่จริม อ.แม่จริม ผ่านเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้าน 1 ใน 9 หมู่บ้านจากทั่วประเทศ เข้ารอบการประกวด เพื่อคัดเลือกรับรางวัล ชนะเลิศรองชนะเลิศและชมเชย ซึ่งจะ ได้ไปรับรางวัล วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ.กรมอช. กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม เป็นผู้ให้การต้อนรับ และมีชุมชนหมู่บ้านบ้านบอน หมู่บ้านเครือข่ายชุมชนต้นน้ำบ้านฝาย บ้านก้อ และเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน ในอำเภอแม่จริม ร่วมกันให้ข้อมูลตอบคำถามคณะกรรมการ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์