ปันน้ำใจช่วยกันช่วงโควิด-19

“รัตนพัฒน์” นำอาหารแห้งร่วมใส่ตู้”ปันน้ำใจช่วยกัน ช่วงโควิค -19″ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

2มิ.ย.63/12.30 น. นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชียวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา และประธานนักศึกษาหลักสูตร พขส.2 สถาบันพระปกเกล้าและกลุ่มท่องเที่ยวทำบุญ นำอาหารแห้งและสิ่งของบริโภคมาบริจาคเพื่อนำใส่ตู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยกันช่วงโควิค-19” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผบก.ส.1, พ.ต.อ.ธนู พวงมณี รอง ผบก.ส.1,พ.ต.ท.ภูดิศกุล สารภักดิ์ รองผกก.กก.ฝอ.บก.ส.1 มาเป็นผู้รับมอบ ที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
96 วังรัตนาภา, ถนนเศรษฐศิริ, แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
https://g.co/kgs/AY1GCX

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน