ไปรษณีย์ไทยจับมืออิเกียส่งเต้นท์ให้เรือนจำโรงพยาบาลรัฐ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึก อิเกีย ประเทศไทย ร่วมส่งต่อเต็นท์ จำนวนกว่า 50 หลัง ให้กับเรือนจำและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

25พ.ค.63/นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ผนึกความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และอิเกีย ประเทศไทย ในการจัดส่งเต็นท์ หรือ Shelter จำนวน 24 หลัง ให้กับโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลเลิดสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Advertisement   

นอกจากนี้ยังได้จัดส่งเต็นท์อีก 26 หลัง ให้กับเรือนจำภายใต้สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศ อาทิ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำจังหวัดนครนายก และอื่นๆ โดยเต็นท์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อิเกีย ประเทศโปแลนด์ เพื่อใช้ในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ในการตรวจหาและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ขยายเวลาโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน