วตท.23ช่วยอีกแรง

แชร์

วตท.23 มอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสมทบทุนสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะให้แก่ กองทุนอายุรกรรม รพ. ราชวิถี ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 23 นำโดย พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ประธานรุ่น พร้อมด้วย นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) นางวรรณี ลีลาเวชบุตร (ที่ 2 จากขวา) และนายสกล เหล่าสุวรรณ (ขวาสุด) ตัวแทน วตท. รุ่น 23 ร่วมมอบเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่ กองทุนอายุรกรรม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมร่วมสมทบทุนสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี (คนกลาง) และ ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร หัวหน้างานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กองทุนอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี


แชร์