‘จ้างอันมิน’ผูกจีนไทยพี่น้องกัน จับมือสร้างอนาคตทั้ง2ประเทศ

‘ฯพณฯจ้าง อันมิน’ เผยเป้าหมาย จีน ปีพ.ศ.2578 ยึดระบบนิติรัฐ สร้างระบบบ้านเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน สร้างระบบการตลาดจัดสรรทรัพยากร เข้มระบบความคิดร่วมกัน มีหลักประกันเท่าเทียมทั้งในเมืองกับชนบท รักษาความมั่นคงของชาติ อยู่อย่างปองดอง ปากหวานจีน-ไทยพี่น้องกัน ผูกสัมพันธ์ร่วมสร้างอนาคตที่ดีทั้ง 2 ประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดสัมมนาหัวข้อ” บรรยายสรุปการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 4 “ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30-16.30 น. ฯห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

14.30 น.บรรยากาศภายในงานสัมมนาเงียบสงบ แอร์เย็นยะเยือกจับใจ แต่อบอวนด้วยกลิ่นอายของการแสวงหาข้อมูลความรู้ แทบทุกคนหายใจรดต้นคอ เพื่อรอเวลาที่จะรับฟังบริบทสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า เพราะมวลหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันต่างให้เกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง เช่น นักวิชาการจากสถาบันชื่อดัง นักธุรกิจชั้นนำเมืองไทยและนักธุรกิจชาวจีนและนักธุรกิจจากอารยประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน

ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานการเศรษฐกิจโลกว่าขณะนี้มีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาเป็นน้อยปี ลัทธิกีดกันทางการค้ามีแนวโน้มมากขึ้น ไทย- จีน ควรร่วมมือกันรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คว้าโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ ส่งเสริมแลกเปลี่ยนและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้วยดีตลอดมา

ด้าน ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวว่า นับแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2492 จีนฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามมาอย่างโชกโชน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต้องเผชิญระเบียบโลกที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกา จีนมีภารกิจที่ต้องพิสูจน์ว่าสามารถสร้างความเข้มแข็ง กินดีอยู่ดี ทั้งนี้ประชากรที่ยกจนกว่า 800 ล้านคน ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 50 กว่าล้านคน

ดร.โภคิน กล่าวว่ายังตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2563 จีนจะไม่มีคนยากจนอีกเลย โดยประธานาธิบดี สีจิ้มผิง ได้เคยกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2563 จนถึงกลางศตวรรษ ที่ 21 คือ ปี ค.ศ. 2050 จีนจะเป็นสังคมนิยมทันสมัยที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ใช่การเอาแบบอย่างตะวันตกเพื่อให้โลกอยู่ข้างใต้ตน แต่จีนต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใช้ความร่วมือมีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวบรรยายสรุปการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 โดย ฯพณฯจ้าง อันมิน เลขาธิการกระทรวงการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

ฯพณฯจ้าง อันมิน กล่าว่าประเทศไทยและประเทศจีนเป็นเพื่อนบ้านที่ผูกพันลึกซึ้ง เสมือนพี่น้องกัน ปีนีมีความหมายพิเศษเพราะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง 70 ปีที่ผ่านมาคนจีนสามัคคี ยืนหยัดด้วยลำแข้ง มีจีดีพีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ คนจีนอายุเฉลี่ยจาก 35 ปีพุ่งขึ้นเป็น 77 ปี ประชาชนหลุดพ้นความยากจน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้คนทั้งประเทศพ้นจากความยากจนในปี พ.ศ. 2563 มีการแก้จนอย่างตรงจุด เคล็ดลับคือ การยืนหยัดบนสังคมนิยมแบบจีน ซึ่งสามารถใช้จุดแข็งระบบการบริหารที่ได้เปรียบ สร้างการปฏิรูป เปิดประเทศ นำนโยบายสู่การปฎิวัติให้ประชาชนเจ้าของประเทศ โดยในสภาที่ปรึกษาการเมืองมีคนจากทุกสาขาอาชีพแม้กระทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถแท็กซี่

อย่างไรก็ตาม จีนจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างประชาชนกับผู้แทน รับฟังประชาชนอย่างใกล้ชิด จีนเป็นประเทศที่เปรียเหมือนการเล่นหมากรุกหนึ่งกระดาน ตอนต้นยากไร้ แต่สามารถพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เช่น รถไฟความเร็วสูง สะพนเชื่มฮ่องกง จูไห๋ มาเก๋า 5 จี รวมถึงวิทยาศาสตร์ในทะเลลึก ซึ่งสะท้อนว่าเราสามารถรวมพลังพัฒนาโครงการใหญ่ได้

ขณะเดียวกันทางพรรคยืนหยัดปรับปรุงพัฒนาประชาธิปไตย มีการปฎิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโดยให้สิทธิ์ต่างๆ ให้เมืองชายฝั่งที่เข้มแข็งช่วยเหลือภาคตะวันตก ซึ่งเสริมสร้างความคิดเรื่องความเป็นปึกแผ่นของจีน

ฯพณฯ จ้างอันมิสกล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2035 หรือ ปี พ.ศ.2578 จีนต้องมีความสมบูรณ์ ทันสมัย ทำให้สังคมนิยมแบบจีน เป็นประโยชน์สูงสุด ต้องยืนหยัดในระบบพรรคคอมมิวนิสต์โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย ยกขีดความสามารถตามกฎหมาย ยึดระบบนิติรัฐ สร้างระบบบ้านเมือง ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนให้ระบบตลาดมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ส่งเสริมความเข้มแข็งในระบบความคิดเห็นร่วมกัน

ที่สำคัญ มีหลักประกันทั้งในเมืองและชนบทให้มีคุณภาพสูง รักษาความั่นคงของชาติ อยู่อย่างปรองดอง ปรับปรุงระบบพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อกองทัพประชาชนให้ทันสมัย และสร้างความจงรักภักดียืนหยัดประเทศ 2 ระบบ ดำเนินตามรัฐธรรม เสริมสร้างความร่มมือ2 หากฝั่ง สร้างกลักประกันความผาสุขของพี่น้องชาวไต้หวันผลักดันการรวมชาติในอนาคต

“เราสร้างกลไกที่ทำให้คนจีนไม่กล้าทุจริตและไม่อยากทุจริตรวมถึงกลไกกำกับ ตรวจสอบการใช้อำนาจ ใช้หลักคิดแบบใหม่ สร้างระบบใหม่ให้เศรษฐกิจเปิดกว้าง กระตุ้นศักยภาพตลาดขนาดใหญ่”

“อย่างกรณีประเทศไทยจากการจัดงานเอ็กซ์โป เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการแสดงจำนงซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23 เทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ ก็มียอดเพิ่ม เราลดต้นทุนภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อนำเข้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากประเทศต่างๆ จีนซื้อข้าวไทย ทุเรียนไทย นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น” ฯพณฯ จ้าง อันมิน เลขาธิการกระทรวงการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน กล่าว

สำหรับการมาเยือนประเทศไทยของคณะฯพณฯ จ้าง อันมิน เลขาธิการกระทรวงการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานทูตจีน และนายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ได้ไปต้อนรับที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้เดินทางเข้าพบตามกำหนดการดังนี้

เวลา 9.30 น.เลขาธิการ กระทรวงการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนจะพบปะหารือกับหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

เวลา 11.30 น เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ ที่ห้องรับรองรัฐสภา

เวลา 14.30 น -17.00น. เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมแชงกรีล่า สี่พระยา กรุงเทพฯ มีผู้แทนสถานทูตจีน คณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ผู้แทน ผู้แทนพรรคการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้นำภาคประชาสังคม ผู้นำภาคธุรกิจ นักวิชาการสาขาต่างๆ ผู้แทนคนไทยเชื้อสายจีนและผู้นำองค์กรประชาชนต่างๆประมาณ 300 คน เข้าร่วมการสัมมนา

เวลา 17.30 น พบปะหารือกับนายสนธิรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการ และผู้แทนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

เวลา 18.30 น.สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ เลขาธิการกระทรวงการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

จรัญ ชุ่มเงิน / ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ รายงาน