เอสเอ็มอีหลังคาเหล็กพบมิสเตอร์สตีล

สภาเอสเอ็มอีนำสมาคมหลังคาเหล็กเข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอความชัดเจนเรื่องการไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนและสะท้อนผลกระทบ ร้องขอมาตรการเยียวยา อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรับเป็นมิสเตอร์สตีลช่วยประสานงานแสวงหาทางออกร่วม

Advertisement    

29 พ.ย. 2562 : สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำโดยนายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการสภาเอสเอ็มอี และนายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง กรรมการสภาเอสเอ็มอีและนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ เข้าพบท่านกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) เพื่อหารือถึงความชัดเจนของกระบวนการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี และสะท้อนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อแสวงหาทางออกให้กลุ่มผู้นำเข้าและผู้ใช้งาน

นายพันธนวุฒิ เปิดเผยข้อมูลว่าในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก อุตสาหกรรมภายในมีกำลังการผลิตหรือปริมาณที่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และไม่สามารถผลิตสินค้าบางประเภทได้ เช่น เหล็กหลังคาที่มีลวดลายไม้สักหรือลายอื่นๆ และผลิตภัณฑ์นาโนคูลที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน เป็นต้น จึงมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาใช้งานในประเทศโดยส่วนมากจะผ่านผู้นำเข้าเหล็กมาจำหน่ายให้กับ SMEs ที่เป็นโรงรีดเหล็ก ดังนั้น จึงต้องการทราบความชัดเจนว่าการนำเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีโอกาสที่เข้าข่ายถูกร้องเรียนหรือไม่

นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมนำเหล็กแผ่นมาใช้ในงานตกแต่งซึ่งไม่ต้องรับแรงใดๆ ทางด้านวิศวกรรม การที่จะนำเข้าเหล็กมาเพื่อใช้งานด้านการตกแต่งและงานโครงสร้างภายนอกควรที่จะมีการพิจารณามาตรฐานที่แตกต่างกันหรือไม่ (ประเด็นนี้กำลังประสานงานเข้าไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง)

กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีความกังวลเรื่องการตีความด้านข้อกฎหมาย เช่น นิยามของอุตสาหกรรมภายใน การยกเว้นหรือไม่เข้าเงื่อนไข ความสำคัญของข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเมื่อเริ่มไต่สวน การบังคับใช้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (AD/AC) และการขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ร้อง

กรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น คือ 1) ไม่สามารถผลิตได้หรือไม่ผลิต และ 2) ไม่ขายในเชิงพาณิชย์ และ พ.ร.บ. AD/AC ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกากำลังพิจารณาในส่วนของอนุบัญญัติ ส่วนเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ร้องสามารถดำเนินการได้หลังจากเปิดการไต่สวน 60 วัน โดยจะมีกระบวนการพิจารณาคำร้องและสถิติจากกรมศุลกากรประกอบแล้วจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ)

ท่านอธิบดีฯ เปิดเผยว่า ท่านตั้งใจที่จะพบกับทุกฝ่ายทั้งอุตสาหกรรมภายใน ผู้นำเข้าและผู้ใช้งาน โดยมีแนวทางที่จะนำหลักรัฐศาสตร์มาแก้ไขปัญหาด้านนิติศาสตร์ ซึ่งท่านอธิบดีเสนอตัวที่จะเป็นตัวกลางประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายมาพบปะกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ถอยกันคนละก้าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมีทางออกร่วมกัน ในนามของมิสเตอร์สตีล (Mr.Steel) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศยินดีที่จะบริการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนทุกฝ่านอย่างเป็นธรรมตามอำนาจหน้าที่

สภาเอสเอ็มอีเสนอให้มีการพิจารณากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักความเป็นจริง และเจรจาเรื่องกำลังการผลิตและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม ตอลดจนการควบคุมราคาขายในประเทศที่เป็นธรรม โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

WC รายงาน