‘เฉลิมชัย’รุกเกษตรปลอดภัย

แชร์

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

‘เฉลิมชัย’หนุนการทำการเกษตรแบบปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นครัวโลก

27พย.62/นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 Thailand Friendly Design Expo 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้และมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังต้องสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตด้วย

สำหรับแนวคิดดังกล่าวเป็นนโยบายที่จะต้องผ่านกระบวนการในการขับเคลื่อน อีกทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน และการทำเกษตรอินทรีย์ ที่เน้นย้ำให้ก้าวไปสู่เกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ปัจจุบันผู้คนกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรมีหลักในการทำการเกษตร โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต จะผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งหากผู้บริโภคเน้นในเรื่องความปลอดภัย ในฐานะผู้ผลิตจึงต้องทำการเกษตรอย่างปลอดภัยด้วย เริ่มจากเกษตรปลอดภัยและจะก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคต และสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ที่สำคัญมีเครื่องหมายในการการันตีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เช่น มาตรฐานสินค้า Q ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งของคนไทยเองและต่างชาติด้วย ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์