เผย5อันดับสถานการณ์การเมืองที่คนไทยเป็นห่วงมากที่สุด

แชร์

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจสถานการณ์การเมืองไทยที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด อันดับ 1 คือ “เหตุระเบิดป่วนกรุง”

 

หลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงร้อนแรงมีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และจับตามองว่ารัฐบาลจะฝ่าวิกฤตการเมืองไปได้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.) “5 อันดับ สถานการณ์การเมืองไทย” ณ วันนี้ ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด

อันดับ 1 ระเบิดในกทม. 83.30% เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวลอาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์อีก ฯลฯ

อันดับ 2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 65.59% เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง ยังมีช่องโหว่หลายจุด เกรงว่าจะยืดเยื้อ กฎหมายต้องเป็นกลาง มีความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ

อันดับ 3 วิวาทะระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 64.94% เพราะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งฝังรากลึก เป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์มุมมองแนวคิด การทำงานที่แตกต่างกัน ฯลฯ

อันดับ 4 การถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี 56.60% เพราะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนำมาโจมตี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายกฯโดยตรงฯลฯ

อันดับ 5 การแยกตัวของพรรคเล็กบางพรรคจากรัฐบาล 55.62% เพราะส่งผลต่อเสถียรภาพและคะแนนเสียงของรัฐบาล รัฐบาลมีปัญหาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเล็ก ฯลฯ

 

2.) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการฝ่าวิกฤตทางการเมืองของรัฐบาล ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 38.70% เพราะ รัฐบาลโดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ถูกคัดค้านต่อต้าน ไม่เป็นที่ยอมรับ การเมืองมีแต่แก่งแย่ง ต่อรองตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เชื่อมั่น 36.06% เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ ไม่มีเสถียรภาพ ก่อนที่จะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลก็มีปัญหามาโดยตลอด ฯลฯ

อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อมั่น 19.27% เพราะ เคยเป็นรัฐบาลมาก่อน มีประสบการณ์ทางการเมือง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง น่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ฯลฯ

อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 5.97% เพราะ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีพล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาล เชื่อว่านายกฯจะควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ

 

3.) ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าจะสามารถช่วยฝ่าวิกฤตทางการเมืองให้ผ่านไปได้

อันดับ 1 ประชาชน 36.73% เพราะ ประชาชนมีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตย ควรรับฟังเสียงของประชาชน ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ

อันดับ 2 ฝ่ายค้าน 27.46% เพราะ มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล คอยคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆหลายคน ฯลฯ

อันดับ 3 ฝ่ายรัฐบาลโดยมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำ 21.86% เพราะ มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ เด็ดขาด รัฐบาลมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่ฯลฯ

อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่าย 13.95% เพราะ หากทุกคนทุกฝ่ายนึกถึงส่วนรวม มีความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เชื่อว่าน่าจะฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดี ฯลฯ

 

4.) ทำอย่างไร? การเมืองไทย ณ วันนี้ จึงจะผ่านพ้นวิกฤติ

อันดับ 1 หยุดการทะเลาะเบาะแว้ง ถอยคนละก้าว รับฟังความเห็นต่างให้มากขึ้น 56.88%

อันดับ 2 ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง 49.32%

อันดับ 3 ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 21.94%

 


แชร์